Helpdesk IT

Zajmij się prowadzeniem firmy a nam zostaw wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów IT

Sprawdź też...

Broszura

Sprawdź co możemy ci zaoferować, wszystkie informacje i przykłady wdrożeń administracji IT znajdziesz w pliku PDF.

Jak możemy ci pomóc?

Czy miałeś już sytuacje, w której ty lub twoi pracownicy napotkaliście problem z działaniem aplikacji zainstalowanej na urządzeniu?

Updata Helpdesk IT to usługa polegająca na świadczeniu pomocy technicznej z zakresu informatyki, której celem jest udzielanie wsparcia użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem lub siecią.

W ramach Helpdesku zaoferujemy ci zdalną pomoc w rozwiązywaniu pozornie prostych problemów. Te jednak występują najczęściej, a do czasu ich rozwiązania pracownik nie może wykonywać swoich zadań co negatywnie wpływa na wyniki twojej firmy.

Dzięki uruchomieniu usługi Helpdesku twoi pracownicy uzyskają dostęp do platformy umożliwiającej kontakt z naszymi specjalistami w czasie rzeczywistym i kompleksową pomoc w usunięciu błędu.

Helpdesk może być przydatny do...

Serwerów dedykowanych

Pomożemy w użytku aplikacji obsługiwanej przez serwer

Usługi zdalnego pulpitu (RDaaS)

Wesprzemy twoich pracowników w eksploatacji tej usługi

Sieci VPN

Połączenie z tunelem może być kłopotliwe, podamy pomocną dłoń

Realizacji niestandardowych

Wdrożyłeś własną aplikację? Wesprzemy w jej obsłudze